Årstiderne pulserer heftigt

Politiken, marts 2018

De, der tror, at de ikke kan tåle at få ’Defire årstider’ i ørerne endnu engang, må tro om. Både Vivaldis iko-niske værk og resten af barokmusikken væl-ter i disse år frem i nye, anderledes, omvæl-tende fortolkninger. Enten som helt ny-skrevne noder med inspiration i den histori-ske musik – eller som overraskende fortolk-ninger med andre instrumenter i nye grup-peringer.Blokfløjtenisten Bolette Roed er en af dem,der går forrest. Med fremragende ensemblersom den moderne trio Alpha – blokfløjte, sa-xofon og slagtøj – eller som solist fortolkerhun nyt og gammelt ved siden af hinandenmed smukke resultater… Læs mere