Gunnar Berg: Melos – 20092018-06-28T11:42:47+00:00

Gunnar Berg: Melos – 2009

Ar-Goat (1984-85) pour deux guitares
1. 1st movement
2. 2st movement
3. 3st movement

Triedra (1952), flûte (à bec) solo
4. 1st movement
5. 2st movement
6. 3st movement

9 Duos (1957/1984) pour flûte (à bec) et guitare
7. I
8. II
9. III
10. IV
11. V
12. VI
13. VII
14. VIII
15. IX
16. Melos für solo Gitarre (1979)

Køb den her